bohemia stavební | ikona telefon

607 000 008

bohemia stavební | ikona email

info@bohemiastavebni.cz

Správa nemovitostí a dozor staveb

Provádíme komplexní servis spojený se správou nemovitostí.

Naše služby pokrývají oblasti údržby, oprav a revizí všech součástí nemovitostí. Začínáme konzultací záměru, přes návrhy řešení pokračujeme k projektu, realizujeme stavbu a po dokončení stavbu udržujeme a servisujeme. 

Dozorování staveb

Hájíme zájmy investora stavby ve všech oblastech (realizační, finanční i koordinační oblasti).

Dozorování staveb není jen o kontrole dodržování obecně technických požadavků na výstavbu. Stavební dozor odpovídá také za dodržení vydání stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. Dozorování staveb též obnáší kontrolu dodržování projektové dokumentace, dohled nad způsobem a kvalitou prováděných prací. Stavební dozor Vám pomůže předejít nemalým finančním nákladům.

Stavební dozor stavby zajišťuje konzultace při výběru místa výstavby, výběr dodavatele stavby, výběr a spolupráci s projektantem a stavební povolení.

Stavební dozor v průběhu stavby provádí:

- kontrolu prováděných prací dle odsouhlasené projektové dokumentace

- zápisy do stavebního deníku

- operativní řešení konstrukčních detailů včetně oznámení investorovi

- kontrolu zakrývaných konstrukcí

- fotodokumentaci v průběhu výstavby

- organizaci kontrolních dnů, kontrolu harmonogramů

- přejímky jednotlivých etap výstavby

- účast na přejímce dokončené stavby

- účast na kolaudačním řízení se Stavebním úřadem a orgány státní správy

webykubelka.cz logo